Clase și obiecte

În programarea orientată obiect, codul și datele sunt grupate în clase. Astfel, clasele sunt alcătuite din metode (funcții) și proprietăți (variabile), menite să lucreze împreună pentru aasigura o anumită interfață de functionalități. Clasele reprezintă un șablon – un model generalist, care nu se poate folosi decât prin instanțierea lui, acest lucru facându-se prin intermediul obiectelor. Asta înseamnă că definim o clasă, iar prin intermediul ei putem instanția oricâte obiecte.

Declararea unei clase și instanțierea ei.

Pentru declararea unei clase se foloșeste cuvântul cheie class, urmat de numele clasei, după care o pereche de acolade între care sunt incluse metodele și proprietățiile respectivei clase.
Numele clasei poate să fie oricare, atât timp cât nu este numele unei clase deja existente și atâta vreme cât respectă regulile de denumire de la variabile, funcții și constate – poate începe
cu o literă sau underscore, urmată de oricâte litere, cifre sau underscore.
class Car{
public $name;
public $color ='red';
​
// valoare default
public function nameOfTheCar(){
return$this->name;
 }
}
Proprietățiile unei clase sunt variabilele definite în interiorul acesteia, delarate cu sau fără valori default. De asemenea, metodele sunt funcțiile din interiorul clasei – nameOfTheCar().
Pentru a folosi codul și datele din interiorul unei clase, trebuie să creem un obiect, acest lucru realizându-se prin instanțierea respectivei clase cu ajutorul cuvântului cheie
​new:
$audi = newCar();
Se pot instanția oricâte obiecte din aceeași clasă, ele având toate acces la toate metodele clasei, dar valori distincte pentru proprietăți.
$bmw = newCar();
$logan = newCar();
Clasele trebuie definite înainte de instanțierea lor, adică înainte să creem obiecte ale respectivei clase.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte articole Populare